Sa  lahat po ng may kamag-anak na nakalibing sa dakong harapan o nasasakupan ng sampung (10) metro simula sa gate ng Municipal Cemetery, mangyari pong makipag ugnayan sa Office of the MPDC bago sumapit ang April 15, 2012, dahil sisimulan na po ang ating Proposed Rehabilitation ng Public Cemetery.

Para sa karagdagang impormasyon, maari po kayong tumawag sa: 661-3675

Advertisements