SOLO PARENT KA BA? PALISTA NA!

SOLO PARENT KA BA? PALISTA NA!

SOLO PARENT KA BA! PALISTA NA! (Alamin ang iyong karapatan at benepisyo mula sa gobyerno bilang isang SOLO PARENT).

SOLO PARENT KA BA?

1. Magpalista gamit ang Solo Parent Survey Form na makukuha sa inyong barangay
2. Pumunta sa Municipal Gym sa April 13(Sabado), 8:00am – 12:00nn para sa:
• Orientation tungkol sa Solo Parent Act
• Application sa Solo Parent Card
• Job application
• Libreng legal consultation
• Libreng counseling
• Libreng beauty makeover

Sino ang SOLO PARENT?
Ayon sa RA 8972, sila ay ang mga sumusunod:

1. MAY ANAK na edad 18 pababa;
2. MAG-ISA na nagtataguyod sa buhay ng pamilya – sa lahat ng pangangailangan ng bata. Ito ay maaring isa sa sumusunod:

a. Nanay o tatay na nasa kalinga nila ang kanilang anak na isa sa mga sumusunod:
• Byudo / byuda (may death certificate)
• Hiwalay sa asawa ng higit na sa 1 taon
(may legal separation, annulment o iba pang dokumentong magpapatunay ng kalagayan)
• Iniwan ng asawa ng higit na sa 1 taon
• Nakakulong ang asawa dahil sa krimen ng higit sa 1 taon
• Walang asawa pero may anak
• Ang asawa ay walang kakayahang maghanapbuhay dahil sa malubhang karamdaman (physical or mental incapacity)
• Biktima ng karahasan (i.e. rape, incest) na nagdulot ng pagkakaroon ng anak na kanyang mag-isang itinataguyod

b. Iba pang miyembro ng pamilya (lolo, lola, tita, tito, kapatid, etc.) na mapapatunayang MAG-ISA na nagtataguyod hinggil sa pananalapi at personal na pag-aaruga sa bata dahilan sa pagkamatay o pag-abandona ng mga magulang o solo parent.

Luisita Santiago Vestra/MSWD

Advertisements